Blogs

Pas op bij direct advies van bank of verzekeraar


Stichting ODIN, kennisinstituut voor onafhankelijk financieel advies, waarschuwt consumenten extra voorzichtig te zijn bij het kopen of omzetten van financiële producten bij banken en verzekeraars, zonder tussenkomst van een onafhankelijk advieskantoor.

Uitspraak Klachteninstituut
Directe aanleiding voor deze waarschuwing zijn twee recente uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Hieruit blijkt dat het direct aanschaffen van een hypotheek bij bank of verzekeraar zomaar enkele duizenden euro's extra kan kosten.

In de eerste zaak (direct bij een bank) is niet naar de hypotheekvoorwaarden van een bestaande hypotheek van een andere bank, die werd opgezegd, gekeken. Daarin zat een boeteclausule, waardoor de klant duizenden euro's boete moest betalen. Het Klachteninstituut vindt dat een hypotheekverkoper van de bank niet hoeft te onderzoeken hoe de bestaande hypotheek (van een andere bank) er precies uit ziet.

Wie zorgt er voor uw minderjarige kind(eren) als u er niet meer bent?

 

Wie zorgt er voor uw minderjarige kind(eren) als u er niet meer bent?

Het is geen leuk onderwerp om over na te denken, maar wel belangrijk: wie zorgt er voor uw minderjarige kind(eren) als u er niet meer bent? Als één van de ouders zou overlijden dan gaat de zorg voor het kind naar de andere ouder, als deze het ouderlijk gezag heeft.
 
Als een kind tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, hebben beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. In andere gevallen heeft de moeder automatisch alleen het gezag en moeten de moeder en haar partner een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen bij de rechtbank. De partner van de moeder moet het kind wel hebben erkend om het gezag te kunnen krijgen. Als er geen andere gezaghebbende ouder is, dan moet er een voogd worden benoemd. Een voogd is iemand die het gezag over een kind heeft en belast is met de zorg voor dat kind, maar die niet de ouder van het kind is. Een aangewezen voogd moet na uw overlijden nog wel verklaren bereid te zijn de voogdij op zich te nemen. Door iemand aan te wijzen wordt die persoon dus niet verplicht om voogd te zijn.

Voogdij kan op verschillende manieren worden geregeld, afhankelijk van of de ouders zelf een keuze hebben vastgelegd of niet.

Pagina's