Blog van admin

AFM geeft toelichting op nieuwe toetswijze

Waar de AFM adviseurs bij vragen eerder nog doorverwees naar de Ondernemersloket, komt de toezichthouder nu toch met een toelichting op het Toetsmoment nieuwe leennormen hypotheekverstrekking. Er wordt rekening gehouden met individuele gevallen.

‘In individuele gevallen kunnen hypotheekaanbieders onder voorwaarden gemotiveerd een uitzondering toestaan op de leennormen.’

Het aanpassen van de huidige toetswijze sluit volgens de AFM aan bij de Europese hypotheekrichtlijn die sinds de zomer van kracht is. “Het moment waarop getoetst wordt of de hypotheek verantwoord kan worden verstrekt, is hierdoor gewijzigd. De Mortgage Credit Directive verplicht hypotheekaanbieders sinds 14 juli 2016 een bindend hypotheekaanbod te verstrekken. Omdat aanbieders verplicht zijn een verantwoord krediet te verstrekken moet dat hypotheekaanbod getoetst zijn aan de leennormen die gelden. Voorheen werd er getoetst op het moment van de voorlopige offerte.” Op 1 januari 2017 wijzigen de leennormen voor hypotheekverstrekking.

Wie zorgt er voor uw minderjarige kind(eren) als u er niet meer bent?

 

Wie zorgt er voor uw minderjarige kind(eren) als u er niet meer bent?

Het is geen leuk onderwerp om over na te denken, maar wel belangrijk: wie zorgt er voor uw minderjarige kind(eren) als u er niet meer bent? Als één van de ouders zou overlijden dan gaat de zorg voor het kind naar de andere ouder, als deze het ouderlijk gezag heeft.
 
Als een kind tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, hebben beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. In andere gevallen heeft de moeder automatisch alleen het gezag en moeten de moeder en haar partner een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen bij de rechtbank. De partner van de moeder moet het kind wel hebben erkend om het gezag te kunnen krijgen. Als er geen andere gezaghebbende ouder is, dan moet er een voogd worden benoemd. Een voogd is iemand die het gezag over een kind heeft en belast is met de zorg voor dat kind, maar die niet de ouder van het kind is. Een aangewezen voogd moet na uw overlijden nog wel verklaren bereid te zijn de voogdij op zich te nemen. Door iemand aan te wijzen wordt die persoon dus niet verplicht om voogd te zijn.

Voogdij kan op verschillende manieren worden geregeld, afhankelijk van of de ouders zelf een keuze hebben vastgelegd of niet.

Pagina's