Blogs

AFM geeft toelichting op nieuwe toetswijze

Waar de AFM adviseurs bij vragen eerder nog doorverwees naar de Ondernemersloket, komt de toezichthouder nu toch met een toelichting op het Toetsmoment nieuwe leennormen hypotheekverstrekking. Er wordt rekening gehouden met individuele gevallen.

‘In individuele gevallen kunnen hypotheekaanbieders onder voorwaarden gemotiveerd een uitzondering toestaan op de leennormen.’

Het aanpassen van de huidige toetswijze sluit volgens de AFM aan bij de Europese hypotheekrichtlijn die sinds de zomer van kracht is. “Het moment waarop getoetst wordt of de hypotheek verantwoord kan worden verstrekt, is hierdoor gewijzigd. De Mortgage Credit Directive verplicht hypotheekaanbieders sinds 14 juli 2016 een bindend hypotheekaanbod te verstrekken. Omdat aanbieders verplicht zijn een verantwoord krediet te verstrekken moet dat hypotheekaanbod getoetst zijn aan de leennormen die gelden. Voorheen werd er getoetst op het moment van de voorlopige offerte.” Op 1 januari 2017 wijzigen de leennormen voor hypotheekverstrekking.

Rentemiddeling is sigaar uit eigen doos

Pagina's